Skip to main content

Taśmy przenośnikowe

Jedna z najbardziej zywotnychczesci krazników przenosnikówtasmowych, to łozysko.

Głównym celem krazników w przenosnikutasmowym jest kształtowanie tasmy, zapewnieniepodparcia dla przenoszonego urobku izredukowanie oporów ruchu tak, aby urobek byłtransportowany przy minimalnych kosztach.

W górnictwie odkrywkowym krazniki przenosników tasmowychpodlegaja działaniu nastepujacych, miedzy innymi, czynników:

 • Warunki pracy: duze obciazenia i mozliwe obciazeniauderzeniowe (udarowe).
 • Dodatkowe obciazenia wynikajace z ugiec i wibracji wału.
 • Duze predkosci obrotowe
 • Niekorzystne warunki klimatyczne, ekstremalne wahaniatemperatury, wilgotnosc, deszcz i snieg.
 • Bardzo wyski poziom zanieczyszczen zawnetrznych.

Nawet jesli zastosowane w kraznikach łozyska kulkowezostały prawidłowo dobrane, uszczelnione i nasmarowane nacały okres uzytkowania, nie oznacza to, ze wyzej wymienionewarunki pracy nie maja na nie wpływu.

Zwłaszcza ogromne zanieczyszczenia w srodowiskugórniczym i ich przenikanie, moga spowodowac niepozadaneskutki. Nie tylko skróci to zywotnosc łozysk, ale równiezwpłynie na wydajnosc i niezawodnosc pozostałych elementówinstalacji.

Łozyska kulkowe jednorzedoweskonstruowane przez NKE, specjalnie dla kraznikówprzenosnika tasmowego, sazaprojektowane do pracy wnajbardziej niesprzyjajacychwarunkach.

Nowa specjalna konstrukcja łozysk NKE dokrazników przenosników tasmowych przyczyni sie wznacznym stopniu do:

 • Zmniejszenia ryzyko pozaru
 • Wydłuzenia zywotnosci tasmy
 • Zmniejszenia zuzycia energii
 • Zwiekszenia niezawodnosc systemu
 • Znacznego zmniejszenia kosztów operacyjnych

Najczesciej spotykane rozmiary łozysk dla tego zastosowania wahaja sie od 30mm do 50mm srednicy wewnetrznej.

Łozyska kulkowe zaprojektowane przez NKE do pracy wnajbardziej niesprzyjajacych warunkach, szczególnie dostosowania w kraznikach przenosnika tasmowego, powstaływ wyniku szeroko zakrojonych analiz, które pozwoliły nawprowadzenie nastepujacych modyfikacji gwarantujacychlepsze osiagi w porównaniu do łozysk standardowych:

 • Specjalnie zaprojektowany koszyk, z syntetycznego materiału o bardzo niskim współczynniku tarcia.
 • Ulepszona geometria biezni.
 • Specjalny promieniowy luz wewnetrzny.
 • Uszczelnienia o specjalnej konstrukcji NKE,bezstykowe, stykowe i o niskim współczynniku tarcia
 • Starannie dobrany specjalny srodek smarny o szerokimzakresie temperatur pracy.