Skip to main content

Jakość ma tylko jedną alternatywę: JAKOŚĆ

Wszystkie produkty NKE są projektowane przez nasz zespół techniczny w Steyr. Każdy pojedynczy komponent jest produkowany jako produkt precyzyjny przez naszą światową sieć produkcyjną według standardów jakości NKE. Krytyczne procesy i końcowa kontrola jakości odbywają się wyłączenie w Steyr. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz rygorystycznej polityce jakości gwarantujemy, że każde wychodzące z fabryki łożysko odpowiada najwyższym standardom jakościowym.

CNC komórka produkcyjna w Steyr
CNC komórka produkcyjna w Steyr
Szlifowanie CNC
Szlifowanie CNC
Honing (dogładzenie)
Honing (dogładzenie)

Produkcja w siedzibie w Steyr

Strategiczna lokalizacja zakładów produkcyjnych w Steyr w Austrii wynika z potrzeb elastyczności i szybkości. Najnowocześniejsze technologie zapewniają najwyższą wydajność produkcyjną i precyzję.

Produkcja komponentów

Nasze elastyczne komórki produkcyjne najnowszej generacji umożliwiają obróbkę skrawaniem, np. szlifowanie i honowanie (superfinisz) wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni łożysk tocznych.

Nasze maszyny produkcyjne są zaprojektowane do WSZYSTKICH rodzajów łożysk, jak np. łożyska walcowe, łożyska kulkowe zwykłe, łożyska stożkowe i łożyska baryłkowe.

Linie montażowe

Montaż łożysk odbywa się na czterech połączonych ze sobą liniach montażowych. Obecnie, montaż w Steyr koncentruje się na łożyskach o średnich i dużych średnicach.

Linie montażowe NKE Steyr
Linie montażowe NKE Steyr
Montaż łożysk walcowych
Montaż łożysk walcowych
Nitowanie koszyków mosiężnych
Nitowanie koszyków mosiężnych
Kształt i chropowatości
Kształt i chropowatości
Maszyna pomiarowa CNC 3D
Maszyna pomiarowa CNC 3D
Spektrometr
Spektrometr

Quality Process for Quality Bearings

Wszystkie produkty NKE są poddawane w Steyr surowym i udokumentowanym testom jakościowym. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz rygorystycznej polityce jakości gwarantujemy, że każde pojedyncze wychodzące z fabryki łożysko odpowiada najwyższym standardom jakościowym.

Zakład NKE w Steyr jest certyfikowany według ISO 9001 w zakresie konstrukcji, projektowania i sprzedaży łożysk tocznych. Poniżej kilka przykładów naszych urządzeń kontrolno-pomiarowych:

  • Materiał: spektrometr (analiza chemiczna), urządzenia do pomiaru twardości
  • Wymiary: miernik wysokości, miernik kształtu i chropowatości, maszyna pomiarowa 3D CNC, pomiar okrągłości, stacja pomiarowa dla dużych łożysk
  • Funkcja: wibracje / kontrola hałasu (GP1 i GP2)

Oprócz naszych własnych urządzeń w firmie zlecamy także niezależnym zewnętrznym laboratoriom okresowe i specjalne badania, aby zapewnić utrzymanie znanej wysokiej jakości łożysk tocznych NKE.

Jakość ma tylko jedną alternatywę: JAKOŚĆ

Ciągłe dążenie do zachowania jak najwyższej jakości jest naszym najwyższym priorytetem i stanowi podstawę naszego sukcesu. Proces jakości rozpoczyna się od naszych usług technicznych i handlowych. Ustalamy i analizujemy tu wymagania naszych Klientów i opracowujemy odpowiednie propozycje rozwiązań. W całym łańcuchu dostaw stosujemy strategię zera błędów – od pierwszego kontaktu z Klientem po eksploatację produktu.

Poprzez proaktywne zarządzanie jakością wdrażamy środki i regularne kontrole we wszystkich procesach, aby zapobiegać defektom.

Wszystkie produkty NKE są poddawane w Steyr surowym i udokumentowanym testom jakościowym. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz rygorystycznej polityce jakości gwarantujemy, że każde wychodzące z fabryki łożysko toczne odpowiada najwyższym standardom jakościowym.

Miernik wysokości
Miernik wysokości
Moduły kontroli hałasu (GP1)
Moduły kontroli hałasu (GP1)
Stacja pomiarowa dużych łożysk
Stacja pomiarowa dużych łożysk

Deklaracja dostawy towarów

Austriacki Znak Jakości

Austriacki Znak Jakości (nr 30.276 dla NKE AUSTRIA GmbH) to oficjalne potwierdzenie jakości austriackich produktów. Znak jakości nadaje się po ścisłej ocenie dokonanej przez zatwierdzoną jednostkę kontrolną z Austriackiego Stowarzyszenia na Rzecz Promowania Jakości (ÖQA).

Łańcuch dostaw

Podobnie jak jest to w zwyczaju u innych wiodących producentów łożysk tocznych, NKE AUSTRIA nie produkuje wszystkich komponentów we własnym zakładzie. Wszystkie standardowe i specjalne łożyska NKE są konstruowane i optymalizowane jednak przez inżynierów NKE w Steyr. Komponenty i podzespoły są produkowane jako produkty precyzyjne przez naszych sprawdzonych i wykwalifikowanych partnerów w Europie i Azji według ścisłych standardów jakościowych NKE. Dalsze przetwarzanie oraz krytyczne procesy i zapewnienie jakości mają miejsce jednak wyłącznie w naszej głównej siedzibie w Steyr.

Deklaracja dostawy towarów

Jednym z warunków otrzymania Austriackiego Znaku Jakości jest to, aby co najmniej 50% wartości produktu  wytwarzane było a Austrii. Zgodnie z aktualnym udziałem procentowym procesów przeprowadzanych w Austrii, w całym procesie wytwarzania, produkty NKE mogą posiadać na opakowaniu jedno z następujących oznaczeń:    

"Made in Austria"

Dodatkowo, inne istotne procesy wytwórcze odbywają się w zakładzie w Steyr. Te produkty spełniają wymagania dla statusu „Made in Austria“. Na koniec 2006 roku ponad 4.000 typów produktów NKE było produkowanych w Austrii.

Austria Quality Seal No. 30.276
Label 1
Label 2

Austria Quality Seal

The Austria Quality Seal is an official guarantee for Austrian quality products. The quality seal is awarded by the Austrian Association for the Promotion of Quality (ÖQA) after stringent quality inspections by an authorised certification body.

Supply chain

Like other leading bearing manufacturers, NKE AUSTRIA does not produce all components in-house. All NKE standard and special bearings are designed and optimised by NKE engineers in Steyr, Austria. Components and assemblies are manufactured as precision products strictly according to NKE specifications by our audited and qualified production sites in Europe and Asia. Further processing, critical processes and quality assurance, however, are undertaken only at NKE’s headquarters in Steyr, Austria.

Declaration of product supply

A prerequisite for the Austria Quality Seal is that at least 50 percent of the value creation of all NKE bearings is generated in Austria. Due to various levels of production processing performed in Austria, products may carry one of the following declarations of product supply

"Made in Austria"

In addition, further substantial production processing is undertaken in the Steyr manufacturing plant. These products fulfill the requirements for the “Made in Austria” status. As of the end of 2006, more than 4,000 items in the NKE product range are made in Austria.