Skip to main content

Zastrzeżenia prawne

Wchodząc na stronę internetową NKE AUSTRIA GmbH (w dalszej części „NKE”) akceptujesz poniższe warunki:

 1. Pomimo zachowania najwyższej staranności podczas tworzenia tej strony internetowej NKE nie ponosi odpowiedzialności za jej wady, w szczególności nie udziela gwarancji w zakresie jej prawidłowości, wiarygodności i treści. Użytkownik strony powinien być świadomy, iż korzysta z niej na własne ryzyko i ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za koszty wynikające w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.
 2. Dla wszystkich zakupionych lub użytych przez Ciebie produktów lub usług od NKE mają zastosowanie uzgodnione dla tych produktów lub usług warunki użytkowania.
 3. NKE nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, do których jest możliwy dostęp poprzez odpowiednie linki i nie udziela gwarancji w zakresie dokładności czy wiarygodności materiałów oferowanych na tych stronach przez osoby trzecie. NKE nie gwarantuje, że te strony internetowe lub powiązane z nimi odpowiednimi linkami inne strony internetowe są wolne od wirusów lub innych niebezpiecznych elementów.
 4. Treść tej strony internetowej, w tym wszystkie tu oferowane informacje i programy, są chronione prawem autorskim i stanowią własność NKE lub licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Całkowite lub częściowe powielanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub zapisywanie treści w jakiejkolwiek formie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody NKE. Osoby fizyczne są jednak uprawnione do powielania, zapisywania i przesyłania bez uprzedniej pisemnej zgody NKE.
 5. Wszystkie wymienione na tej stronie marki, nazwy marek lub znaki firmowe stanowią własność NKE lub licencjodawców. Nie wolno ich wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody NKE.
 6. NKE zastrzega sobie prawo do wprowadzania według własnego nieograniczonego uznania zmian lub uzupełnień do treści tej strony internetowej.

Ochrona danych

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej należy przeczytać uważnie nasze wytyczne dotyczące ochrony danych.

 1. NKE respektuję ochronę danych osobistych użytkowników strony internetowej. Gdy wysyłasz swoje dane do NKE, możesz zakładać, że NKE respektuje ochronę danych i chroni Twoje osobiste dane przed nadużyciem.
 2. NKE stosuje się krajowych ustaw dotyczących ochrony danych w zakresie zapisu i wykorzystania danych osobowych, które są istotne dla prowadzenia działalności przez NKE. Zgodnie z tymi ustawami jesteś uprawniony do dostępu do swoich danych osobowych i ich korygowania w razie potrzeby. NKE respektuje te prawa w możliwie największym zakresie, wypełniając w ten sposób swoje ustawowe zobowiązania.
 3. NKE zapisuje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania i inne), które są przekazywane dobrowolnie przez użytkowników tej strony internetowej. Przekazane przez Ciebie dane są przetwarzane, aby dostarczyć Ci wymagane informacje i usługi. Następuje ocena danych w celach marketingowych, sprzedażowych i projektowania produktów. NKE jest uprawniona do przekazywania danych osobowych w razie potrzeby osobom trzecim posiadającym siedzibę w lub poza Unią Europejską. Osoby trzecie mogą być przykładowo dystrybutorami naszych produktów, którzy opracowują Twoje zamówienia i muszą odpowiadać na zapytania.
 4. NKE nie ponosi odpowiedzialności za praktykę stosowaną w ochronie danych osobowych ani za treści zewnętrznych stron internetowych, do których są ustawione hyperłącza na tej stronie internetowej.
 5. NKE ist berechtigt, diese Datenschutzrichtlinien jederzeit zu ändern.
 6. Ciasteczka na stronach internetowych NKE: Ciasteczko to plik, który jest wysyłany przez stronę internetową do Twojej przeglądarki i zostaje zapisany przez nią na Twoim komputerze. Ciasteczka pomagają administratorowi strony internetowej przedstawiać dane w formie dopasowanej dla każdego indywidualnego użytkownika. W ciasteczkach jest zapisywana przykładowo Twoja nazwa użytkownika w momencie, gdy zarejestrujesz się na tej stronie internetowej. Jeśli chcesz, aby Twój komputer nie zapisywał automatycznie ciasteczek strony internetowej NKE, masz do wyboru dwie możliwości: Opuszczasz stronę internetową lub ustawiasz przeglądarkę w taki sposób, abyś po otrzymaniu pliku ciasteczka został poinformowany i mógł samemu zdecydować, czy chcesz zaakceptować aktualny plik ciasteczka, czy zablokować wszystkie pliki ciasteczek bądź pliki ciasteczek z określonych kategorii. Dalsze informacje dotyczące postępowania z plikami ciasteczek znajdziesz w pomocy online w swojej przeglądarce.