Dyrektor Zarządzający

Carlos Oehling

Portrait Matthias Ortner

Zastępca dyrektora generalnego

Matthias Ortner

Portrait Stefan Weidmann

Dyrektor Handlowy

Stefan Weidmann

Portrait Veronika Krempl

Kierownik ds. zarządzania informacjami

Veronika Krempl

Kierownik Działu Operacji i Zarządzania Jakością

Victor Zaera

Portrait Juraj Mlynsky

Kierownik ds. zaopatrzenia strategicznego

Juraj Mlynsky

Kierownik ds. finansowych

Fernando Perez

FOLLOW US