Portrait Matthias Ortner

Dyrektor Generalny

Matthias Ortner

Portrait Stefan Weidmann

Dyrektor Handlowy

Stefan Weidmann

Portrait Veronika Krempl

Kierownik ds. zarządzania informacjami

Veronika Krempl

Kierownik Działu Operacji i Zarządzania Jakością

Victor Zaera

Portrait Juraj Mlynsky

Kierownik ds. zaopatrzenia strategicznego

Juraj Mlynsky

Portrait Fernando Perez

Kierownik ds. finansowych

Fernando Perez

FOLLOW US