Skip to main content
Matthias Ortner

Dyrektor Generalny

Matthias Ortner

Stefan Weidmann

Dyrektor Handlowy

Stefan Weidmann

Veronika Krempl

Kierownik ds. zarządzania informacjami

Veronika Krempl

Kierownik Działu Operacji i Zarządzania Jakością

Victor Zaera

Juraj Mlynsky

Kierownik ds. zaopatrzenia strategicznego

Juraj Mlynsky

Fernando Perez

Kierownik ds. finansowych

Fernando Perez