Deklaracja dostawy towarów

Austriacki Znak Jakości (nr 30.276 dla NKE AUSTRIA GmbH) to oficjalne potwierdzenie jakości austriackich produktów. Znak jakości nadaje się po ścisłej ocenie dokonanej przez zatwierdzoną jednostkę kontrolną z Austriackiego Stowarzyszenia na Rzecz Promowania Jakości (ÖQA).

Łańcuch dostaw

Podobnie jak jest to w zwyczaju u innych wiodących producentów łożysk tocznych, NKE AUSTRIA nie produkuje wszystkich komponentów we własnym zakładzie. Wszystkie standardowe i specjalne łożyska NKE są konstruowane i optymalizowane jednak przez inżynierów NKE w Steyr. Komponenty i podzespoły są produkowane jako produkty precyzyjne przez naszych sprawdzonych i wykwalifikowanych partnerów w Europie i Azji według ścisłych standardów jakościowych NKE. Dalsze przetwarzanie oraz krytyczne procesy i zapewnienie jakości mają miejsce jednak wyłącznie w naszej głównej siedzibie w Steyr.

Deklaracja dostawy towarów

Jednym z warunków otrzymania Austriackiego Znaku Jakości jest to, aby co najmniej 50% wartości produktu  wytwarzane było a Austrii. Zgodnie z aktualnym udziałem procentowym procesów przeprowadzanych w Austrii, w całym procesie wytwarzania, produkty NKE mogą posiadać na opakowaniu jedno z następujących oznaczeń:    

GtezeichenAustria Quality Seal No. 30.276
Desig quality austria 07Label 1
Made in austriaLabel 2

 

"Made in Austria"
Dodatkowo, inne istotne procesy wytwórcze odbywają się w zakładzie w Steyr. Te produkty spełniają wymagania dla statusu „Made in Austria“. Na koniec 2006 roku ponad 4.000 typów produktów NKE było produkowanych w Austrii.