Skip navigation

Liefererklärung der Waren

Austriacki znak jakości (nr 30.276 dla NKE AUSTRIA GmbH)
Austriacki znak jakości (nr 30.276 dla NKE AUSTRIA GmbH)
Label 2
Label 2
Label 2
Label 2

Austriacki znak jakości 

Austriacki znak jakości (nr 30.276 dla NKE AUSTRIA GmbH) to oficjalna gwarancja dla austriackich produktów jakościowych. Znak jakości nadaje się po ścisłej ocenie jakości przez zatwierdzoną jednostkę kontrolną z Austriackiego Stowarzyszenia na rzecz promowania jakości (ÖQA).

Łańcuch dostaw

Podobnie jak jest to w zwyczaju u innych wiodących producentów łożysk tocznych, NKE AUSTRIA nie produkuje wszystkich komponentów we własnym zakładzie. Wszystkie standardowe i specjalne łożyska NKE są konstruowane i optymalizowane jednak przez inżynierów NKE w Steyr. Komponenty i podzespoły są produkowane jako produkty precyzyjne przez naszych sprawdzonych i wykwalifikowanych partnerów w Europie i Azji według ścisłych standardów jakościowych NKE. Dalsze przetwarzanie oraz krytyczne procesy i zapewnienie jakości mają miejsce jednak wyłącznie w naszej głównej siedzibie w Steyr.

Deklaracja dostawy towarów

Jednym z warunków otrzymania austriackiego znaku jakości jest to, aby co najmniej 50% wytworzenia wartości odbywało się a Austrii. Zgodnie z aktualnym udziałem procentowym procesów przeprowadzonych w Austrii w całym procesie wytwarzania produkty NKE mogą posiadać na opakowaniu jedno z następujących oznaczeń: 

"Made in Austria"
Oprócz punktu inne istotne procesy wytwórcze odbywają się w zakładzie w Steyr. Te produkty spełniają wymagania dla statusu „Made in Austria“. Na koniec 2006 roku ponad 4.000 typów produktów NKE spełnia to wymaganie.