Zrównoważony wzrost

Środowisko

Stawiamy sobie za cel minimalizowanie obciążenia dla środowiska we wszystkich obszarach aktywności i prowadzenia działalności, począwszy od projektowania i realizacji produktów przez opakowanie, administrowanie budynkami i usuwanie odpadów, kończąc na nieprzerwanych procesach jak np. dokumentacja.

System zarządzania ochroną środowiska w naszej centrali w Steyr jest certyfikowany według ISO 14001.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracy to podstawa efektywnej realizacji zadań i motywacji pracowników. W celu zapewnienia, aby nasi pracownicy byli stale na bieżąco w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, wyznaczamy pełnomocników do spraw bezpieczeństwa i prowadzimy okresowe szkolenia, zarówno wewnątrzzakładowe jak i prowadzone przez zewnętrznych ekspertów.

Zakład NKE w Steyr jest certyfikowany według ISO45001.

Photo by Grant Ritchie on Unsplash

FOLLOW US