Siedziba w Steyr

Centrala naszych podstawowych kompetencji

Główna siedziba NKE AUSTRIA znajduje się w bogatym w tradycje mieście przemysłowym Steyr w Górnej Austrii. Tu nasze podstawowe kompetencje mają swój dom:

  • Technologia zastosowań i projektowanie produktów
  • Produkcja komponentów
  • Finalna obróbka komponentów i łożysk tocznych
  • Modułowy montaż komponentów
  • Zapewnienie jakości
  • Marketing s sprzedaż
  • Składowanie i logistyka

Nowa centrala w Steyr składa się z powierzchni zabudowy ponad 10.000 m², w tym 7.600 m² hal produkcyjnych i magazynowych.

Zakład jest certyfikowany według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001.

Więcej informacji o mieście Steyr (linki zewnętrzne)