Skip to main content
 • Łożyska izolowane NKE

Łożyska toczne NKE izolowane elektrycznie

Optymalna ochrona przed uszkodzeniami łożyska wskutek przejść prądowych

Łożysko toczne NKE izolowane elektrycznie zapobiega niezawodnie przejściu prądowemu. Dwa warianty wykonania są dostępne:

Łożyska z warstwami izolacyjnymi z ceramiki na zewnętrznym pierścieniu (SQ77) lub wewnętrznym pierścieniu (SQ77E) – nakładanie izolacji odbywa się technologią plazmową. Izolacja posiada gwarantowaną wytrzymałość na przebicie co najmniej 1000 V napięcia stałego lub zmiennego.

Typowe zastosowania:

 • silniki trakcyjne pojazdów szynowych
 • Silniki elektryczne (AC/DC)
 • prądnice (jak np. turbiny wiatrowe)

Program

SQ77 (izolacja na zewnętrznym pierścieniu):

 • Łożyska walcowe
  • formy konstrukcyjne: NJ, NU, NUP
  • serie wymiarowe: 210-230, 310-330
  • koszyczek: mosiądz i tworzywo sztuczne
  • klasy luzu promieniowego: C0, C3, C4
 • Łożyska kulkowe zwykłe
  • serie wymiarowe: 6212-6226; 6312-6326
  • koszyczek: mosiądz
  • klasy luzu promieniowego: C3, C4
 • Inne typy łożysk bądź SQ77E (izolacja na wewnętrznym pierścieniu) na życzenie

Zalety

 • Większe bezpieczeństwo pracy dzięki optymalnej ochronie przed korozją elektryczną
 • Bardziej ekonomiczna niż np. izolacja na korpusach lub wałach
 • Wymienne: główne wymiary i charakterystyka techniczna taka sama jak w łożyskach konwencjonalnych
 • Brak niebezpieczeństwa uszkodzenia powłoki przy prawidłowym postępowaniu