Skip to main content
Łożyska izolowane NKE

Łożyska toczne NKE izolowane elektrycznie

Optymalna ochrona przed uszkodzeniami łożyska wskutek przejść prądowych

Łożysko toczne NKE izolowane elektrycznie zapobiega niezawodnie przejściu prądowemu. Dwa warianty wykonania są dostępne:

Łożyska z warstwami izolacyjnymi z ceramiki na zewnętrznym pierścieniu (SQ77) lub wewnętrznym pierścieniu (SQ77E) – nakładanie izolacji odbywa się technologią plazmową. Izolacja posiada gwarantowaną wytrzymałość na przebicie co najmniej 1000 V napięcia stałego lub zmiennego.

Typowe zastosowania:

 • silniki trakcyjne pojazdów szynowych
 • Silniki elektryczne (AC/DC)
 • prądnice (jak np. turbiny wiatrowe)

Program

SQ77 (izolacja na zewnętrznym pierścieniu):

 • Łożyska walcowe
  • formy konstrukcyjne: NJ, NU, NUP
  • serie wymiarowe: 210-230, 310-330
  • koszyczek: mosiądz i tworzywo sztuczne
  • klasy luzu promieniowego: C0, C3, C4
 • Łożyska kulkowe zwykłe
  • serie wymiarowe: 6212-6226; 6312-6326
  • koszyczek: mosiądz
  • klasy luzu promieniowego: C3, C4
 • Inne typy łożysk bądź SQ77E (izolacja na wewnętrznym pierścieniu) na życzenie

Zalety

 • Większe bezpieczeństwo pracy dzięki optymalnej ochronie przed korozją elektryczną
 • Bardziej ekonomiczna niż np. izolacja na korpusach lub wałach
 • Wymienne: główne wymiary i charakterystyka techniczna taka sama jak w łożyskach konwencjonalnych
 • Brak niebezpieczeństwa uszkodzenia powłoki przy prawidłowym postępowaniu